پرتال سازماني هواپيمايي سپاهان
Flight NumberRouteStatus
SPN5902 IFN-THR Not Departed
SPN5911 THR-RAS Not Departed
SPN5912 RAS-THR Not Departed
SPN5901 THR-IFN Not Departed
مبدأ:
از تاريخ:
مقصد:
تا تاريخ:
جدول زمان بندي پروازها
 • تهران-رشت (5911 )
  زمان : 60 دقيقه
  مسافت : 236 كيلومتر
  قيمت : 973,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • رشت-تهران (5912 )
  زمان : 60 دقيقه
  مسافت : 236 كيلومتر
  قيمت : 973,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • اصفهان-تهران (5902 )
  زمان : 60 دقيقه
  مسافت : 329 كيلومتر
  قيمت : 1,110,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • تهران-اصفهان (5901 )
  زمان : 60 دقيقه
  مسافت : 329 كيلومتر
  قيمت : 1,110,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • تهران-طبس (5915 )
  زمان : 95 دقيقه
  مسافت : 558 كيلومتر
  قيمت : 1,322,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • طبس-تهران (5914 )
  زمان : 95 دقيقه
  مسافت : 558 كيلومتر
  قيمت : 1,322,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • اصفهان-ساري (5922 )
  زمان : 90 دقيقه
  مسافت : 447 كيلومتر
  قيمت : 1,397,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • ساري-اصفهان (5921 )
  زمان : 90 دقيقه
  مسافت : 447 كيلومتر
  قيمت : 1,397,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • اصفهان-رشت (5918 )
  زمان : 89 دقيقه
  مسافت : 547 كيلومتر
  قيمت : 1,397,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • اصفهان-رشت (5924 )
  زمان : 89 دقيقه
  مسافت : 547 كيلومتر
  قيمت : 1,397,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • رشت-اصفهان (5919 )
  زمان : 89 دقيقه
  مسافت : 547 كيلومتر
  قيمت : 1,397,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 • رشت-اصفهان (5923 )
  زمان : 89 دقيقه
  مسافت : 547 كيلومتر
  قيمت : 1,397,000 ريال
  ش
  ي
  د
  س
  چ
  پ
  ج
 •   © 2012 Sales & Marketing  

  در راستاي تعامل بيشتر با مشتريان و بالا بردن كيفيت خدمات هواپيمايي سپاهان،قسمت نظرات و پيشنهادات مشتريان با عنوان صداي مشتري راه اندازي شد. اهداف خود و بالا بردن كيفيت ياري خواهد كرد.

  "منتظر نظرات و پيشنهادات شما هستيم."

  شيوه هاي ارسال پيشنهادات و نظرات :
  • ارسال پيامك به شماره 300071918
  • ارسال از طريق پرتال هواپپيمايي سپاهان ( اينجا كليك كنيد)
  • ارسال ايميل به suggestion@hesa.aero